top of page

Umjetna inteligencija za jednostavniju kristalografiju

Naslovna_projekt_crop.png

Korisnik bespovratnih sredstava: KalphaTech d.o.o. za računalne djelatnosti

Naziv projekta: Umjetna inteligencija za jednostavniju kristalografiju

Kod projekta: NPOO.C3.2.R2-I1.04.0055

 

Opis projekta:

Interdisciplinarni tim KalphaTech sastoji se od pet doktora znanosti, kemičara, fizičara i matematičara s dugogodišnjim iskustvom u kristalografiji, kemiji čvrstog stanja, eksperimentalnoj fizici, strojnom učenju i njegovim primjenama. KalphaTech razvija nove tehnologije i modele u području kristalografije i difrakcijskih metoda temeljene na fizikalnim modelima koji su poboljšani algoritmima umjetne inteligencije. Nova tehnologija će automatizirati ekspertno znanje i složene kristalografske analize te time ubrzati istraživanja i sniziti troškove, kao i unaprijediti kontrolu kvalitete i proizvodnje u farmaceutskoj, kemijskoj i biotehnološkoj industriji. Ciljne primjene su u automatiziranom određivanju broja kristalnih sastojaka u čvrstom materijalu, određivanju malih udjela pojedinih sastojaka te u brzom i efikasnom rješavanju kristalnih struktura novih i nepoznatih faza.

Aktivnosti:

A1) PROVOĐENJE ISTRAŽIVANJA

A2) OSPOSOBLJAVANJE/USAVRŠAVANJE

A3) TRANSFER ZNANJA I TEHNOLOGIJE

A4) UPRAVLJANJE PROJEKTOM

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je pojednostavniti kristalografiju i difrakciju na prahu i omogućiti postizanje ciljeva brže i s manje eksperimentalnog rada i troškova.

 

Očekivani rezultati projekta su:

R1 Softversko rješenje koje koristi umjetnu inteligenciju za analizu difraktograma praškastog uzorka,

R2 Završena edukacija Mini MBA i sudjelovanje na znanstveno-stručnoj konferenciji,

R3 Strateški važni dokumenti za poslovanje poduzeća,

R4 Završni izvještaj s provedenim postupkom nabave i izrađenom web stranicom.

 

Ukupna vrijednost projekta: 199.977,08 EUR

EU sufinanciranje projekta: 199.977,08 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 1.10.2023. -1.10.2025.

 

Kontakt osoba za više informacija:  Domagoj Vlah                                            

Elektronička pošta: domagoj.vlah@kalphatech.com

Za više informacija o EU Pozivu iz kojeg je projekt financiran, posjetite stranicu: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/55

bottom of page